โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมส่งกำลังใจ ช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมส่งกำลังใจ ช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

โรงพยาบาลนนทเวช นำโดย คุณนิตยา ชื่นศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับเด็กอ่อน ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เพื่อเป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือ และให้กำลังใจในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ภายใต้โครงการ “นนทเวช เพื่อสังคม และชุมชน” โดยมีคุณอิ่นอ้อย เผ่าพรหม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน เป็นผู้รับมอบ