โปรโมชั่นตรวจสุขภาพตาด้วยเครื่อง OCT+CTVF

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพตาด้วยเครื่อง OCT+CTVF

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564