โปรโมชั่นตรวจสุขภาพตาด้วยเครื่อง OCT+CTVF

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพตาด้วยเครื่อง OCT+CTVF

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2564