การฝึกกลืนด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า

การฝึกกลืนด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562

    โปรโมชั่นประจำเดือน