แพคเกจผ่าตัดต่อมลูกหมากโดยการส่องกล้อง ผ่านทางท่อปัสสาวะ

แพคเกจผ่าตัดต่อมลูกหมากโดยการส่องกล้อง ผ่านทางท่อปัสสาวะ

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564