โรงพยาบาลนนทเวช ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน เพื่อสบทบทุนบำรุงสภากาชาดไทย

โรงพยาบาลนนทเวช ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน เพื่อสบทบทุนบำรุงสภากาชาดไทย

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลนนทเวช เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเงินจำนวน 1,330,000 บาท เพื่อร่วมสมทบทุนบำรุงสภากาชาดไทย  ณ อาคารเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน) สภากาชาดไทย