แพคเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

แพคเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย.  2563