แพคเกจผ่าตัดส่องกล้องโพรงมดลูก เพื่อวินิจฉัยและตัดเนื้องอกโพรงมดลูก

แพคเกจผ่าตัดส่องกล้องโพรงมดลูก เพื่อวินิจฉัยและตัดเนื้องอกโพรงมดลูก

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 64