แนวทางการฉีด “วัคซีนไข้หวัดใหญ่” กับ “วัคซีนโควิด-19”

แนวทางการฉีด “วัคซีนไข้หวัดใหญ่” กับ “วัคซีนโควิด-19”

3 แนวทางการฉีด “วัคซีนไข้หวัดใหญ่” และ “วัคซีนโควิด-19”
1. ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ "ก่อน" ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 “ระยะเวลา 1 เดือน”
2. ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ "ระหว่าง" ฉีดวัคซีนโควิด-19
      หลังวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 “เป็นเวลา 1 เดือน”
3. ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ "หลัง" ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 “ระยะเวลา 1 เดือน”

 

ระยะปลอดภัย ! ห่างกัน 1 เดือน ฉีด “วัคซีนไข้หวัดใหญ่” กับ “วัคซีนโควิด-19”
7 กลุ่มเสี่ยง ควรได้รับวัคซีน “ไข้หวัดใหญ่”
หญิงตั้งครรภ์ (อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป)
เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค  (โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, หัวใจ, หืด, ไตวาย, หลอดเลือดสมอง, ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับยาเคมีบำบัด และเบาหวาน)
ผู้สูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ้นไป)
ผู้พิการทางสมอง ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ
โรคอ้วน (น้ำหนัก 100 กก. ขึ้นไป หรือดัชนีมวลกายมากกว่า 35 ขึ้นไป)
**ผู้ที่มีอายุ 9 ปี ขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 1 เข็ม/ปี
**เด็กอายุ 6 เดือน – 9 ปี ถ้าไม่เคยฉีด ให้ฉีดเข็มแรก และเข็มที่ 2 ห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน พอปีถัดไป ฉีด 1 เข็ม/ปี

อัพเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 29 พฤษภาคม 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก: สปสช. 

แพคเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่4 สายพันธุ์ สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ คลิก!