เบาหวานขึ้นจอตา Vitreous Floafers

เบาหวานขึ้นจอตา Vitreous Floafers

   คนที่เป็นโรคเบาหวาน เมื่อน้ำตาลในเลือดสูงมากเป็นเวลานานก็จะทำให้เส้นเลือดในตาผิดปกติ ซึ่งทำให้จุดภาพชัดในตาบวมและเส้นเลือดใหม่งอกขึ้นมาเส้นเลือดเหล่านี้จะเปราะและแตกง่าย ทำให้การมองเห็นไม่ดีหรือเป็นมากๆอาจทำให้ตาบอดได้ การเปลี่ยนแปลงของจอตาจากโรคเบาหวาน เกิดจากเส้นเลือดผิดปกติจะทำให้เลือดและไขมันรั่วออกมานอกเส้นเลือดทำให้จอตาบวม ในระยะแรกอาจจะไม่มีอาการตามัวถ้าเป็นมากขึ้นและบวมที่จุดภาพชัดในจอตา ตรงกลางจะทำให้การมองเห็นลดลง

   ในรายที่เป็นมากขึ้นจะมีเส้นเลือดใหม่งอกบนผิวจอตา เส้นเลือดใหม่เหล่านี้เปราะและแตกง่ายอาจแตกและเลือดกระจายเข้าไปในน้ำวุ้นตา ทำให้มองไม่เห็นเส้นเลือดใหม่เหล่านี้อาจจำให้เกิดแผลเป็น และดึงจอตาฉีกขาดและจอตาลอก ถ้าไม่รักษาตาอาจบอดได้ ในขณะเดียวกันเส้นเลือดอาจงอกไปบนม่านตา ทำให้เกิดต้อหินชนิดรุนแรงทำให้ตาบอดได้

อาการ

1. ในระยะแรกของโรค ผู้ป่วยมักไม่มีอาการผิดปกติที่จอตาโรคจะไม่ลุกลามเร็วแต่จะค่อยๆ เป็นและไม่ค่อยมีอาการจนกว่าตาจะมัว

2. ต่อมาพบว่าอาจ เริ่มมีอาการตามัวเนื่องจากจอตาบวม ผู้ป่วยมักจะมาพบแพทย์ด้วยอาการตามัวหรือเห็นเส้นตรงบิดเบี้ยวโดยไม่ทราบสาเหตุ บางคนไม่ทราบว่าตนเองเป็นเบาหวานมาก่อน

3. ในรายที่เป็นมากขึ้น พบว่าจอตาจะขาดเลือดไปเลี้ยงเป็นจุดๆ เกิดหลอดเลือดขึ้นใหม่หลอดเลือดที่เกิดขึ้นใหม่นี้ผนังจะบางและแตกง่ายหลอดเลือดที่แตกแล้วน้ำเหลืองจะออกที่จอตาและในน้ำวุ้นของตา ทำให้เกิดอาการตามัว และมองไม่เห็นถ้าเลือดออกมากและมีเลือดในน้ำวุ้นอยู่นานก็จะเกิดพังผืด และดึงให้จอตาหลุดลอกได้ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาเป็นสาเหตุให้ตาบอดได้

การรักษาโรคเบาหวานขึ้นจอตา

1. การฉายแสงเลเซอร์ เมื่อแพทย์ตรวจพบว่าผู้ป่วยมีโรคเบาหวานขึ้นจอตาอยู่ในระยะรุนแรงที่มีเส้นเลือดงอกใหม่เกิดขึ้นที่จอตาก็จะเริ่มให้การรักษาด้วยวิธีการฉายแสงเลเซอร์ (Laser photocoagulation) แม้ว่าผู้ป่วยจะยังมีการมองเห็นที่ปกติเพื่อป้องกันไม่ให้โรครุนแรงมากขึ้นจนสูญเสียการมองเห็นในอนาคต

2. การฉีดยาเข้าในน้ำวุ้นตา ได้แก่ ยากลุ่ม Steroid และยากลุ่ม Anti VEGF เพื่อรักษาโรคจุดกลางจอตาบวมจากเบาหวานมีข้อดีคือ ในรายที่ตอบสนองต่อยาได้ดีการมองเห็นจะกลับคืนมาได้เกือบเท่าหรือเท่าปกติโดยไม่มีผลทำลายจอตาบางส่วนเหมือนการฉายแสงเลเซอร์ แต่มีข้อจำกัด คือ ยามีฤทธิ์อยู่ได้ชั่วคราวเฉลี่ย 1 - 2 เดือน 

3. การผ่าตัดน้ำวุ้นตา ในกรณีที่โรครุนแรงจนมีเลือดออกในน้ำวุ้นตาและมีพังผืดดึงรั้งจอตาหลุดลอก หรือมีจุดภาพชัดที่จอตาบวมเรื้อรังที่ไม่ตอบสนองต่อการฉายแสงเลเซอร์หรือยาฉีดจะต้องให้การรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดน้ำวุ้นตา หรือผ่าตัดจอตาเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร

การป้องกันตาบอดจากเบาหวานขึ้นตา

คนที่เป็นเบาหวานมานานโอกาสของเบาหวานขึ้นจอตามีมากกว่า 80% ถ้าดูแลตัวเองดีก็จะลดอาการแทรกซ้อนจากเบาหวานขึ้นตาได้
  • 1. คุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่ระดับปกติ
  • 2. กินอาหารให้ถูกสุขลักษณะ
  • 3. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  • 4. ตรวจกับจักษุแพทย์อย่างน้อยปีละครั้ง
  • 5. ถ้ามีอาการตามัวควรพบจักษุแพทย์ทันที