โรงพยาบาลนนทเวช รับมอบอุปกรณ์การแพทย์

โรงพยาบาลนนทเวช รับมอบอุปกรณ์การแพทย์

     เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (24 เม.ย.63): คุณนิตยา ชื่นศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด ในนามผู้บริหารโรงพยาบาลนนทเวช รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ อาทิ หน้ากากอนามัย N.95 แอลกอฮอล์เจล หน้ากากป้องกันเชื้อ (Face Shield) ทิชชู่แอลกอฮอล์เจล โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท อาซา อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด และ บริษัท คิซ่า อินเตอร์ เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด เพื่อมอบให้แก่ทีมบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลนนทเวช นำไปใช้ระหว่างการปฎิบัติงาน เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)