โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมส่งกำลังใจ ช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใต้โครงการ “นนทเวช เพื่อสังคม และชุมชน”

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมส่งกำลังใจ ช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใต้โครงการ “นนทเวช เพื่อสังคม และชุมชน”

   โรงพยาบาลนนทเวช นำโดย คุณนิตยา ชื่นศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับเด็กอ่อน ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน ปากเกร็ด เพื่อเป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือ และให้กำลังใจในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ภายใต้โครงการ “นนทเวช เพื่อสังคม และชุมชน” โดยมีคุณสมลักษณ์ สุบินนภารัตน์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ เป็นผู้รับมอบ