โรงพยาบาลนนทเวช รับมอบเจลแอลกอฮอล์ เพื่อเสริมเกราะป้องกัน โควิด-19

โรงพยาบาลนนทเวช รับมอบเจลแอลกอฮอล์ เพื่อเสริมเกราะป้องกัน โควิด-19

   เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (26 พ.ค. 63): คุณนิตยา ชื่นศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด ในนามผู้บริหารโรงพยาบาลนนทเวช รับมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก แบรนด์ พี ดับบลิว พี ในนาม บริษัท    เออีซี อินโนเวชั่น คอส จำกัด โดยมีคุณนภัทร สมหวังสกุล ผู้บริหารฝ่ายการตลาด เป็นผู้แทนมอบให้แก่ทีมบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลนนทเวช นำไปใช้ระหว่างการปฎิบัติงาน เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)