โรงพยาบาลนนทเวช รับมอบอุปกรณ์การแพทย์

โรงพยาบาลนนทเวช รับมอบอุปกรณ์การแพทย์

   เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (29 เม.ย. 63): คุณนิตยา ชื่นศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด ในนามผู้บริหารโรงพยาบาลนนทเวช รับมอบหน้ากากป้องกันเชื้อ (Face Shield) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณธีราภรณ์ ทองเนียม ผู้จัดการฝ่ายบริการหน่วยงานเอกชน เป็นผู้แทนมอบให้แก่ทีมบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลนนทเวช นำไปใช้ระหว่างการปฎิบัติงาน เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)