แพคเกจผ่าตัดติ่งเนื้อในถุงน้ำดี ผ่านกล้อง

แพคเกจผ่าตัดติ่งเนื้อในถุงน้ำดี ผ่านกล้อง

ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565