โปรแกรมตรวจสุขภาพทางเดินอาหารและตับ

โปรแกรมตรวจสุขภาพทางเดินอาหารและตับ


ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 64

มะเร็งตับ ภัยเงียบ..ใกล้ตัวคุณ

สาเหตุการเสียชีวิตมากที่สุดของคนไทย พบมากเป็นอันดับ 1 ในผู้ชาย และพบเป็นอันดับ 3 ในผู้หญิง
(ข้อมูลจาก : สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์)

อาการโรคมะเร็งตับ 
ส่วนใหญ่โรคมะเร็งตับมักไม่แสดงอาการ แต่จะแสดงอาการเมื่อโรคลุกลามหรือเป็นหนักขึ้น

  • - เบื่ออาหาร
  • - อ่อนเพลีย
  • - ตับโตจนคลำได้
  • - ปวดท้องด้านขวาตอนบน
  • - จุก เสียด แน่น อึดอัดท้อง
  • - ตัวเหลือง ตาเหลือง