โรงพยาบาลนนทเวช ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร LMG ประกันภัย

โรงพยาบาลนนทเวช ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร LMG ประกันภัย

   นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนนทเวช พร้อมผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์การรักษาเฉพาะทาง เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย คุณภาพการบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ณ โรงพยาบาลนนทเวช เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561