เริ่มต้นช่วงเวลาดีๆ สู่การเป็นคุณแม่ครรภ์คุณภาพ กับ โรงพยาบาลนนทเวช

เริ่มต้นช่วงเวลาดีๆ สู่การเป็นคุณแม่ครรภ์คุณภาพ กับ โรงพยาบาลนนทเวช

     เปิดศักราชใหม่  2560 กับการเริ่มต้นช่วงเวลาที่สำคัญของก้าวแรกสู่การเป็นคุณพ่อคุณแม่พร้อมเรา โรงพยาบาลนนทเวช จัดกิจกรรม “คุณภาพแม่ตั้งครรภ์ (ครรภ์คุณภาพ)” ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ เริ่มต้นด้วยกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการลูกน้อยตั้งแต่ในครรภ์โดยสูตินรีแพทย์ และกุมารแพทย์ทารกแรกเกิด ต่อด้วยกิจกรรมโยคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ให้คุณพ่อคุณแม่ได้ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายร่วมกัน และสามารถนำกลับไปปฏิบัติเองที่บ้านได้อย่างถูกต้อง พร้อมของที่ระลึกเพื่อคุณแม่และลูกน้อยจากบูธต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากคุณพ่อ  คุณแม่มือใหม่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 6 ชั้น โรงพยาบาลนนทเวช เมื่อเร็วๆ นี้