เริ่มต้นช่วงเวลาสำคัญ สู่การเป็นคุณแม่ครรภ์คุณภาพ กับ โรงพยาบาลนนทเวช

เริ่มต้นช่วงเวลาสำคัญ สู่การเป็นคุณแม่ครรภ์คุณภาพ กับ โรงพยาบาลนนทเวช

   เริ่มต้นช่วงเวลาที่สำคัญของก้าวแรกสู่การเป็นคุณพ่อคุณแม่พร้อมเรา โรงพยาบาลนนทเวช ในกิจกรรม “คุณภาพแม่ตั้งครรภ์ (ครรภ์คุณภาพ)” ประจำเดือนมกราคม 2562 ด้วยกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้แก่คุณพ่อคุณแม่ และผู้ที่สนใจในการเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัว การปฏิบัติตัวในระยะก่อนคลอด ระหว่างคลอดและหลังคลอด การเสริมสร้างพัฒนาการลูกน้อยตั้งแต่ในครรภ์โดยสูตินรีแพทย์ และกุมารแพทย์ทารกแรกเกิด ตามด้วยกิจกรรมโยคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ให้คุณพ่อคุณแม่ได้ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายร่วมกัน พร้อมด้วยการสอนการอาบน้ำลูกน้อย ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถนำกลับไปปฏิบัติเองที่บ้านได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 6 ชั้น โรงพยาบาลนนทเวช