โรงพยาบาลนนทเวช ให้ความรู้แก่นักศึกษาชาวจีน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

โรงพยาบาลนนทเวช ให้ความรู้แก่นักศึกษาชาวจีน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

   โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านวิธีการควบคุมป้องกันปัญหาสุขภาพ รวมถึงวิธีการเข้าใช้สถานพยาบาลในการรักษาโรคต่างๆ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ศวัสพล คูณชัยพานิชย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกัน อาชีวเวชศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “วิธีการป้องกันปัญหาสุขภาพ และวิธีการเข้าใจสถานพยาบาล” แก่นักศึกษาชาวจีน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมฟังบรรยายกว่า 800 คน ณ วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561