โรงพยาบาลนนทเวช ส่งมอบความสุขปีใหม่ 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

โรงพยาบาลนนทเวช ส่งมอบความสุขปีใหม่ 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

       เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (18 มกราคม 2560) คุณนิตยา ชื่นศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ในนามตัวแทนผู้บริหารโรงพยาบาลนนทเวช เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าแด่ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี     เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2560 และเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี