โครงการ “ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” รพ.นนทเวช ร่วมสนับสนุนสังคมและสาธารณประโยชน์

โครงการ “ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” รพ.นนทเวช ร่วมสนับสนุนสังคมและสาธารณประโยชน์

   โรงพยาบาลนนทเวช จัดการอบรมในโครงการ “ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” สำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับผู้ประสบภัยเบื้องต้นได้ทันท่วงที และปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจากนพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนนทเวช กล่าววัตถุประสงค์ การอบรมในหัวข้อ “ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นพ.ดรัณวัชร์ ศิริแก้วกาญจน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน พร้อมทีมพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญด้านวิกฤตและฉุกเฉิน โรงพยาบาลนนทเวช ที่มาร่วมกันให้ความรู้ ทักษะต่างๆ และการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้อง และยังได้ใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 50 คน ณ ห้องประชุมนนทเวช เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562

โรงพยาบาลนนทเวช มีความปรารถนาดีที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้ สู่การลงมือปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ สู่สังคมและสาธารณประโยชน์