โรงพยาบาลนนทเวช จัดกิจกรรม “สุขสดใส..วัยคุณภาพ” ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไทย ๒๕๖๒

โรงพยาบาลนนทเวช จัดกิจกรรม “สุขสดใส..วัยคุณภาพ” ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไทย ๒๕๖๒

   โรงพยาบาลนนทเวช จัดกิจกรรม“สุขสดใส..วัยคุณภาพ” ปี ๒ เพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจาก นพ.สิริชัย กิตติชาญธีระ อายุรแพทย์ระบบประสาทและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคจากการหลับ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การนอนหลับกับโรคทางสมองในผู้สูงอายุ” และนพ. ธีรวุฒิ คลังเจริญชัย อายุรแพทย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบต่อมไร้ท่อ, โภชนบำบัด บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ  “โภชนบำบัดรักษาเบาหวานอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุม อาคาร ๖ ชั้น โรงพยาบาลนนทเวช เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒