โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมแสดงความยินดี 33 ปี หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมแสดงความยินดี 33 ปี หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

   โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวาระครบรอบ 33 ปี หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
โดยมี คุณวีระศักดิ์ พงษ์อักษร บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจให้การต้อนรับ ณ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)