โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมตอบแทนสังคม ภายใต้โครงการ “นนทเวช เพื่อสังคม และชุมชน”

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมตอบแทนสังคม ภายใต้โครงการ “นนทเวช เพื่อสังคม และชุมชน”

   โรงพยาบาลนนทเวช นำโดย คุณสุรีย์ ศังกรพานิช ผู้อำนวยการสายบัญชี การเงิน และกลยุทธ์องค์กรคุณนิตยา ชื่นศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ สิ่งของจำเป็นสำหรับเด็กอ่อน ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน ปากเกร็ด เนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี โรงพยาบาลนนทเวช ภายใต้โครงการ “นนทเวช เพื่อสังคม และชุมชน” ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561