โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมแสดงความยินดี 43 ปี หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุกิจ

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมแสดงความยินดี 43 ปี หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุกิจ

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวาระครบรอบ 43 ปี หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ โดยมี คุณพัฒนพันธุ์ วงษ์พันธุ์ บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ให้การต้อนรับ