ข้อควรปฏิบัติก่อน-ระหว่าง-หลังฉีดวัคซีนโควิด-19

ข้อควรปฏิบัติก่อน-ระหว่าง-หลังฉีดวัคซีนโควิด-19


ข้อปฏิบัติก่อนฉีดวัคซีนโควิค-19

1. ควรพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6- 8 ชั่วโมง
2. งดออกกำลังกายหนักๆ อย่างน้อย 2 วัน
3. หากเจ็บป่วย มีไข้ ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อน
4. หลีกเลี่ยง ชา กาแฟ หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน รวมถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
5. ควรดื่มน้ำ อย่างน้อย 500-1000 มิลลิลิตร

ข้อปฏิบัติวันที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิค-19

1.ควรดื่มน้ำ อย่างน้อย 500-1000 มิลลิลิตร
2. รับประทานอาหารตามปกติ
3. สวมเสื้อผ้าที่สะดวก ต่อการฉีดวัคซีน
4. เตรียมเอกสารที่ต้องใช้  เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลการลงทะเบียนหมอพร้อมที่ระบุวัน เวลาที่ฉีดวัคซีน 
5. สวมหน้ากากอนามัย  ล้างมือให้สะอาด
6. เว้นระยะห่าง  อย่างน้อย 1-2 เมตร
7. หากมีโรคประจำตัวสามารถทานยาได้ตามปกติ

ข้อมูลที่ควรแจ้งหรือปรึกษาแพทย์

1.มีโรคประจำตัวหรือมียาที่ต้องรับประทาน
2. มีประวัติแพ้ยาหรือวัคซีน 
3. อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์
4. ได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ภายใน 1 เดือน 

ข้อปฏิบัติหลังการฉีดวัคซีนโควิค-19

1.พักกดูอาการ ณ จุดที่ฉีดวัคซีน 30 นาที 
*หากมีอาการผิดปกติ เช่น เวียนศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน หรือมีอาการรุนแรง เช่น ชาครึ่งซีก แขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ และพบแพทย์ทันที
2. ถ้ามีไข้ หรือปวดเมื่อยมาก ให้รับประทานยาพาราเซตามอนขนาดตามน้ำหนักตัว 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ( 500 มิลลิกรัม/50 กิโลกรัม) ทุก 4- 6 ชั่วโมง  
*หลีกเลี่ยงการรับประทานยาจำพวก: Ibuprofen, Arcoxia, Celebrex เด็ดขาด​
3. เมื่อกลับบ้านแล้ว ต้องสังเกตอาการต่ออีก 2-3 วัน  
*หากพบอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ชาครึ่งซีก แขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว ให้รีบพบแพทย์ทันที
4. หลีกเลี่ยงการใช้แขนที่ฉีด โดยการยกของหนักอย่างน้อย 4 ชั่วโมง
5. ไม่ควรออกกำลังกายหนัก ๆ ในช่วง 1-2 วัน หลังได้รับวัคซีน
6. พักผ่อนให้เพียงพอ  อย่างน้อย 6- 8 ชั่วโมง
7. ดื่มน้ำ  อย่างน้อย 500-1000 มิลลิลิตร
8. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกฮอล์  

 

อัพเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 31 พ.ค. 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก:
กรมควบคุมโรค และราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย