หนึ่งคำพูด ล้านกำลังใจ สู้ภัย COVID-19

หนึ่งคำพูด ล้านกำลังใจ สู้ภัย COVID-19

“ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณหมอ พยาบาล และทีมบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านให้แข็งแรง และเป็นกำลังใจหลักที่แข็งแรงให้พ้นวิกฤตินี้ไปได้ด้วยดีนะคะ”
“ขอส่งกำลังใจให้กับบุคลากรการแพทย์ทุกท่าน สู้ๆ ไปด้วยกัน”
“คุณหมอและพยาบาลที่รัก อย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะ ด้วยรัก จากใจชาวหอแว่น”
“ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่อดทน เสียสละ ต่อสู้กับโรคโควิด-19 เพื่อคนไทยทุกคน ขอบคุณมากๆ นะคะ พวกคุณคือฮีโร่ของคนไทย”
“Everything will be okay. I believe in you.”
ทุกกำลังใจมีความหมาย ทีมบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลนนทเวช  ขอขอบคุณจากใจจริง  เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน -NTV BE STRONG