เลือกภาษา

Thaweephong Luangon, M.D.

Thaweephong Luangon, M.D.

Specialty
  •  Urologist

Education
  •  Faculty of Medicine, Srinakarinwirot University

Certificate
  •  Thai Broad of Urology

Special Clinical Experiencer
  •  Laparoscopic Urological Surgery

Current Position
  •  Doctor in Urology Center, Nonthavej Hospital, Nonthaburi, Thailand