เลือกภาษา

Room
Superior A

6,750 ฿
  • Rate3,150
  • Service Charge800
  • Service Charge1,900
  • Meal900