เลือกภาษา

Negative Isolation

Room

Negative Isolation

10,400 ฿
  • Rate5,000
  • Hospital Service1,200
  • Nursing Service3,000
  • Meal1,200