เลือกภาษา

Room
Superior B

8,900 ฿
  • Rate4,400
  • Hospital Service1,000
  • Nursing Service2,300
  • Meal1,200