เลือกภาษา

VIP First Class

Room
VIP First Class

12,500 ฿
  • Rate8,000
  • Hospital Service1,000
  • Nursing Service2,300
  • Meal1,200