เลือกภาษา

VIP First Class

Room
VIP First Class

9,600 ฿
  • Rate6,000
  • Service Charge800
  • Service Charge1,900
  • Meal900