ประเภทห้องพัก
ห้อง Negative Isolation

9,860 ฿
  • ค่าบริการห้องพัก5,000
  • ค่าบริการ รพ.1,200
  • ค่าบริการพยาบาล3,000
  • ค่าอาหาร660