ประเภทห้องพัก
VIP First Class

  • ค่าบริการห้องพัก6,000
  • ค่าบริการ รพ.800
  • ค่าบริการพยาบาล1,900
  • ค่าอาหาร550