ประเภทห้องพัก
VIP First Class

10,960 บาท
  • ค่าบริการห้องพัก7,000
  • ค่าบริการ รพ.1,000
  • ค่าบริการพยาบาล2,300
  • ค่าอาหาร660
  • 80 ตรม.ขนาดห้องพัก