ประเภทห้องพัก
Superior A

  • ค่าบริการห้องพัก3,150
  • ค่าบริการ รพ.800
  • ค่าบริการพยาบาล1,900
  • ค่าอาหาร550