ประเภทห้องพัก
Superior B

8,360  บาท
  • ค่าบริการห้องพัก4,400
  • ค่าบริการ รพ.1,000
  • ค่าบริการพยาบาล2,300
  • ค่าอาหาร660
  • 45 ตรม.ขนาดห้องพัก
 


ห้องพักสำหรับเด็ก