เลือกภาษา

Superior B Plus

Room
Superior B

10,000 ฿
  • Rate5,500
  • Hospital Service1,000
  • Nursing Service2,300
  • Meal1,200