นัดหมายแพทย์

โรงพยาบาลนนทเวช มีความเพรียบพร้อมทางวิทยาการ มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และแพทย์เฉพาะทาง ในสาขาต่างๆ มากกว่า 300 คน ที่พร้อมจะให้บริการและรักษา คนไข้อย่างเต็มความสามารถตลอด 24 ช.ม.

บริการทางการแพทย์

  • ศูนย์กระดูกและข้อ

    ให้บริการคำปรึกษา วินิจฉัย รักษา ดูแลและฟื้นฟูทุกปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อ กล้ามเนื้อ และเส้นประสาทในผู้ป่วยทุกช่วงอายุอย่างครบวงจร โดยทีมส...
  • ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

    ปัจจุบันปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบทางเดินอาหารและตับเพิ่มมากขึ้นทั้งทางกายภาพ เช่น อาหาร อากาศ วิถีการดำเนินชีวิต และการถ่ายถอดทางพันธุกร...
  • ศูนย์นรีเวช

    เพราะเราเข้าใจความแตกต่างของสตรีในทุกช่วงวัยและตระหนักถึงความต้องการของผู้หญิงที่อยากมีสุขภาพดี ศูนย์นรีเวช โรงพยาบาลนนทเวช จึงพร้อมดูแลสุขภ...

ข่าวสารและกิจกรรม

วารสาร Healthy Living