เลือกภาษา

Room

ICU. VIP

  • Rate4,000
  • Hospital Service1,000
  • Nursing Service4,500
  • Meal900