ประเภทห้องพัก

ICU. VIP

10,050 ฿
  • ค่าบริการห้องพัก4,000
  • ค่าบริการ รพ.1,000
  • ค่าบริการพยาบาล4,500
  • ค่าอาหาร550