เลือกภาษา

Room
Superior B

7,350 ฿
  • Rate3,750
  • Service Charge800
  • Service Charge1,900
  • Meal900