ประเภทห้องพัก
Superior B

  • ค่าบริการห้องพัก3,750
  • ค่าบริการ รพ.800
  • ค่าบริการพยาบาล1,900
  • ค่าอาหาร550