ประเภทห้องพัก
Superior B

7,000  บาท
  • ค่าบริการห้องพัก3,750
  • ค่าบริการ รพ.800
  • ค่าบริการพยาบาล1,900
  • ค่าอาหาร550
  • 45 ตรม.ขนาดห้องพัก
 


ห้องพักสำหรับเด็ก