เลือกภาษา

Room
ICU.

9,900 ฿
  • Rate3,500
  • Hospital Service1,000
  • Nursing Service4,500
  • Meal900