เลือกภาษา

Room
ICU.

11,400 ฿
  • Rate4,000
  • Hospital Service1,200
  • Nursing Service5,000
  • Meal1,200