ประเภทห้องพัก
ICU.

9,550 บาท
  • ค่าบริการห้องพัก3,500
  • ค่าบริการ รพ.1,000
  • ค่าบริการพยาบาล4,500
  • ค่าอาหาร550