ประเภทห้องพัก
ICU.

10,860 บาท
  • ค่าบริการห้องพัก4,000
  • ค่าบริการ รพ.1,200
  • ค่าบริการพยาบาล5,000
  • ค่าอาหาร660