เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง


     เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง เป็นเครื่องที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ช่วยให้การตรวจหรือการคัดกรอง Screening เบื้องต้นมีประสิทธิภาพด้วยความเร็วและความละเอียดสูงของเครื่องดังกล่าว สามารถสร้างภาพได้ถึง 192 ภาพ ในครั้งเดียวของรอบการหมุนหรือสแกน ( 360 องศา ) ผ่านการฉายลำแสงเอกซ์ หรือ X-ray ผ่านอวัยวะที่ต้องการตรวจในแนวตัดขวาง ด้วยความร็วเพียง 0.3 วินาที ทำให้ได้ภาพเอกซเรย์ 20-192 ภาพ ส่งผลให้การตรวจมีความแม่นยำสูง โดยเฉพาะอวัยวะภายในที่มีการเคลื่อนไหว เช่น หัวใจ ซึ่งเครื่องเอกซเรย์ทั่วๆไปจะได้ภาพไม่ชัดเจน แต่ด้วยเครื่องดังกล่าว สามารถให้ภาพที่ชัดเจนทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ รวมถึงส่วนต่างๆ ของร่างกายอาทิ เส้นเลือด เนื้อเยื่อ กระดูก หัวใจ หรือ แม้แต่ท่อลมในบริเวณปอดก็สามารถสร้างภาพได้

สามารถตรวจวินิจฉัยอวัยวะต่างๆในร่างกายได้หลายส่วน

     เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 192-Slice CT Scan เป็นเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ( CT Scan ) ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อช่วยให้แพทย์ตรวจและประเมินความผิดปกติของหัวใจ สมอง และเกือบทุกส่วนของร่างกาย ตั้งแต่ศีรษะ จรดปลายเท้า การได้รับอุบัติเหตุ และการแพร่กระจายของโรคมะเร็งได้เร็วขึ้นและแม่นยำมากขึ้น และมีความปลอดภัยสูงขึ้นด้วยปริมาณรังสีที่ต่ำกว่า

ประสิทธิภาพของเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 192-Slice CT Scan

     ประสิทธิภาพของเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงนอกเหนือจากการทำเอกซเรย์ได้ทั้งร่างกาย ยังสามารถทำการตรวจวินิจฉัย ได้ในแต่ละส่วนของร่างกาย ตามความเหมาะสมได้อีกด้วย