ศูนย์เด็กและวัยรุ่น

การที่ลูกมีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันไม่เจ็บป่วยง่าย ย่อมเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องการ ศูนย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลนนทเวช ให้บริการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น โดยกุมารแพทย์ประจำตลอด 24 ชม ศูนย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลนนทเวช เปิดให้บริการ ณ บริเวณ ชั้น 1 ของอาคารด้านหลัง พร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัย ดูแล และรักษาพยาบาลตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่นแบบครบวงจร ด้วยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขา และพยาบาลที่มีประสบการณ์ได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทางในการดูแลเด็กตลอด 24 ชั่วโมง ครบครันด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ยาและวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อมกันนี้เรายังมีการแยกบริเวณสำหรับเด็กแรกเกิดที่มาพบแพทย์และเด็กที่มารับวัคซีน ออกจากเด็กป่วยที่มาพบแพทย์อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ปครองและผู้ป่วยเด็กได้รับบริการภายใต้มาตรฐานคุณภาพอย่างดีสูงสุด

ขอบเขตและการให้บริการ ศูนย์เด็กและวัยรุ่น

ศูนย์เด็กและวัยรุ่นให้บริการดูแลสุขภาพเด็กครบวงจร ด้วยบริการเฉพาะทาง 21 สาขาเชี่ยวชาญ
 1. โรคภูมิแพ้ หอบหืด (Pediatric Allergy and Immunology)

     บริการตรวจวินิจฉัยดูแลรักษาโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้ต่างๆ อาทิ หอบหืด แพ้อากาศ แพ้อาหาร ผื่นลมพิษ ไซนัสอักเสบเรื้อรัง ด้วยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ โดยทำการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง (Skin Test) เพื่อให้ทราบว่าเด็กแพ้สารก่อภูมิแพ้ชนิดใด พร้อมให้คำแนะนำการดูแลตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ และแนะนำวิธีการใช้ยา ตลอดจนการฉีดวัคซีนภูมิแพ้ (Allergen Immunotherapy)

 1. โรคทางเดินหายใจในเด็ก (Pediatric Pulmonary)

     บริการตรวจวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มทางเดินหายใจและโรคปอด รวมถึงอาการปอดติดเชื้อในเด็ก  รักษาโรคทางเดินหายใจส่วนบน เช่น หวัด เยื่อบุโพรงจมูกอักเสบ และทางเดินหายใจส่วนล่าง เช่น หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ และนอนกรน เป็นต้น

 1. โรคหัวใจเด็ก (Pediatric Cardiology)

     บริการตรวจวินิจฉัยดูแลรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด อาทิ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากสาเหตุต่างๆ ลิ้นหัวใจอักเสบ ไข้รูห์มาติก และโรคคาวาซากิ รวมถึงบริการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiography) หรือการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiography) โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจเด็ก

 1. โรคระบบทางเดินอาหารในเด็ก (Pediatric Gastroenterology)

     บริการตรวจวินิจฉัยดูแลรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารทั้งหมด ได้แก่ กลุ่มที่มีความผิดปกติของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก ตับอ่อน ตับ และทางเดินน้ำดี นอกจากนี้ยังดูแลโรคระบบอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร เช่น ระบบทางเดินหายใจ  โรคทางเดินอาหาร เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติ หรือโรคพันธุกรรมบางชนิด รวมถึงอัลตร้าซาวด์ดูภายในเพื่อวิเคราะห์อาการที่มาของโรค ส่องกล้องตรวจหลอดอาหาร ตรวจทางเดินอาหารในเด็ก เป็นต้น

 1. โรคติดเชื้อในเด็ก (Pediatric Infectious Diseases)

     บริการตรวจวินิจฉัยดูแลรักษาภาวะโรคติดเชื้อในเด็กและโรคติดเชื้อทุกชนิด ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด และอาการติดเชื้อที่อาจสร้างภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรืออาการอื่นๆ เช่น ปอดบวม เชื้อโรคที่ทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงอาการติดเชื้อเอชไอวี

 1. สมองและระบบประสาทในเด็ก (Pediatric Neurology)

     บริการตรวจวินิจฉัยดูแลรักษา และวิเคราะห์หาสาเหตุของความผิดปกติต่างๆ ของสมองและระบบประสาทในเด็ก ได้แก่ กล้ามเนื้ออ่อนแรง เคลื่อนไหวผิดปกติ อาการปวดศีรษะ อาการชัก ภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ หรือเลือดออกในสมอง โดยทีมแพทย์เฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

 1. พัฒนาการเรียนรู้/ ความผิดปกติของการเรียนรู้ (Child Development)

   บริการตรวจวินิจฉัยดูแลรักษา และกระตุ้นพัฒนาการตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น รวมถึงการประเมินและวินิจฉัยปัญหาพัฒนาการล่าช้า อันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น ความผิดปกติของสมอง กล้ามเนื้อ กลุ่มอาการดาวน์ ปัญหาด้านพฤติกรรม การให้บริการครอบคลุม

 • • การประเมินและให้คำปรึกษาพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และพฤติกรรม
  • การประเมินและให้การรักษาเด็กพิเศษ ออทิสติก สมาธิสั้น และพัฒนาการช้า
 • • การกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกพูด ฝึกทักษะและการเข้าสังคม
พันธุกรรมต่อมไร้ท่อและเบาหวานในเด็ก (Pediatric Endocrinology)

     บริการตรวจวินิจฉัยดูแลรักษาพร้อมติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเด็กและภาวะผิดปกติเกี่ยวกับฮอร์โมน  อาทิเช่น โรคเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น ภาวะที่เด็กมีตัวเล็กผิดปกติไม่สมวัย โรคกระดูกอ่อน และภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วหรือช้าเกินไป ฯลฯ

เด็กพิเศษ (Child Plus)

   บริการตรวจวินิจฉัยดูแลรักษาเด็กพิเศษ ที่มีปัญหาการเรียนรู้และเด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์จากภาวะต่างๆ เช่น

 • • โรคออทิสติกและแอสเปอร์เกอร์ โรคสมาธิสั้น
 • • ปัญหาทางอารมณ์ เช่น ภาวะวิกฤตกังวล ภาวะซึมเศร้า ปฏิเสธการไปโรงเรียน
 • • ปัญหาด้านพฤติกรรม เช่น เกเร ก้าวร้าว
 • • ปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงดู​
ทันตกรรมเด็ก (Pediatric Dentistry)

     บริการตรวจวินิจฉัยดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากและฟันของเด็กจนถึงวัยรุ่น  ครอบคลุมทั้งทันตกรรมป้องกัน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลสุขภาพฟันเด็ก การรักษาโรคในช่องปากและฟัน การป้องกันและแก้ไขความผิดปกติของการสบฟันในช่วงเปลี่ยนจากฟันน้ำนมเป็นฟันแท้ ตลอดจนการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำฟัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเด็ก โดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสำหรับเด็ก

 1. ทารกแรกเกิด (Newborn Care)

     บริการตรวจวินิจฉัยดูแลรักษาทารกที่มีภาวะผิดปกติตั้งแต่อยู่ในครรภ์ รวมทั้งทารกแรกเกิดที่มีความผิดปกติซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการคลอดและทารกที่คลอดก่อนกำหนด โดยทีมแพทย์และสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด กุมารแพทย์ด้านโรคหัวใจเด็ก ศัลยแพทย์เด็ก สูตินรีแพทย์ พยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านปริกำเนิด พร้อมห้องทารกแรกเกิดซึ่งประกอบด้วย เตียงสำหรับทารกปกติ และทารกแรกเกิดที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด และทารกที่ป่วยหนักหรือต้องใช้เครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องมือพิเศษในการตรวจและดูแล ตลอด 24 ชั่วโมง

 1. กุมารศัลยศาสตร์ ผ่าตัดและรักษาโรคในเด็ก (Pediatric Surgery)

     บริการตรวจวินิจฉัยดูแลรักษาด้านศัลย์ศาสตร์ทั่วไป โดยทีมกุมารศัลย์แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นพิเศษ เช่น การผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบ ถุงน้ำที่ลูกอัณฑะ ภาวะเด็กปวดท้องโดยเฉพาะจากไส้ติ่งอักเสบ ลำไส้อุดตันแต่กำเนิด ภาวะไม่มีรูทวาร ภาวะผนังหน้าท้องไม่ปิด ภาวะไม่มีเซลล์ประสาทที่ผนังลำไส้ นิ่วในถุงน้ำดีและถุงน้ำดีอักเสบ ภาวะหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายไม่เปิดที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อ และจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บแก่ร่างกาย

 1. จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น (Pediatric and Adolescent Psychiatry)

     ให้บริการตรวจประเมินและรักษาเด็กและวัยรุ่น ที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม ปัญหาการควบคุมอารมณ์ในเด็ก เพื่อพัฒนาการที่ดี รวมทั้งปัญหาที่พบร่วมกับความเจ็บป่วยทางร่างกาย โดยมีรายละเอียดในการค้นหาข้อมูลอย่างเป็นระบบ พร้อมทีมสหวิชาชีพประกอบไปด้วย กุมารแพทย์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น นักจิตวิทยาผู้ให้คำปรึกษา ครูการศึกษาพิเศษ ทำงานร่วมกันในการประเมินปัญหา ประเมินเด็กและวัยรุ่น ประเมินโรงเรียนและครอบครัว และนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสม

 1. ฉุกเฉินเด็ก (Pediatric Emergency)

     บริการตรวจวินิจฉัยดูแลรักษาสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กฉุกเฉิน ครอบคลุมทั้งการเจ็บป่วย โรคทางศัลยกรรม การได้รับสารพิษรวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ โดยกุมารแพทย์และกุมารศัลยแพทย์ พร้อมบริการรถพยาบาลสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินที่ครบครันด้วยอุปกรณ์จำเป็นสำหรับผู้ป่วยเด็กฉุกเฉินทุกประเภท ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ศัลยกรรมกระดูกและข้อในเด็ก (Pediatric Orthopedics)

     บริการตรวจวินิจฉัยดูแลรักษาโรคระบบกระดูกและข้อต่างๆ ในเด็ก เช่น

 • กระดูกหักและข้อเคลื่อน
 • อันตรายที่เกิดกับข้อเข่า หลังและเท้าจากการเล่นกีฬา
 • อาการอื่นๆ ที่พบได้บ่อย เช่น เท้าพลิก ข้อศอกหลุด เคลื่อน กระดูกแขนขาหัก
 • เด็กที่อาจจะมีความผิดปกติของโครงสร้าง เช่น เท้าแบน เท้าปุก ภาวะหลังคด เข้าฉิ่ง
 • การผิดรูปของข้อต่างๆ เช่น สะโพก เข่า เท้า
  ​พร้อมดูแลแบบครบวงจรอย่างต่อเนื่อง โดยทีมศัลยแพทย์ออร์ปิดิกส์เฉพาะทางมากประสบการณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย​
เวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็ก (Pediatric Rehabilitation)

     ให้บริการทางด้านกิจกรรมบำบัด จิตบำบัดสำหรับเด็ก รวมถึงบริการรักษาด้านอื่นๆ เช่น การทำกายภาพบำบัดเด็กในเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็ก พักฟื้นเด็กหรืออรรถบำบัดเด็ก การให้โปรแกรมการฟื้นฟูด้านร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านจิตใจและอารมณ์ ทั้งในกลุ่มเด็กพิเศษ ได้แก่ เด็กออทิสติก เด็กสมองพิการ หรือเด็กที่มีความพิการทางแขนและขา โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย กุมารแพทย์ แพทย์พัฒนาการเด็ก แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักจิตวิทยา และนักอรรถบำบัด

 1. กุมารแพทย์ทั่วไป (General Pediatric)

     บริการตรวจวินิจฉัยดูแลรักษาโรคทั่วไปของเด็กตามอาการ และความผิดปกติของระบบต่างๆ ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น  โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และพยาบาลที่มีประสบการณ์ที่ได้รับการฝึกอบรมมาเฉพาะในการดูแลเด็ก ครอบคลุมในการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัย การป้องกัน การวินิจฉัย การให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการเลี้ยงดูเด็ก การประเมินการเจริญเติบโต พัฒนาการ และพฤติกรรมของเด็ก การตรวจคัดกรองโรคต่างๆ รวมถึงการดูแลและรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤต  ตลอด 24 ชั่วโมง

โรคผิวหนัง (Pediatric Dermatology)

     บริการตรวจวินิจฉัยดูแลรักษาโรคผิวหนังที่พบบ่อยในเด็ก พร้อมตรวจหาความผิดปกติของผิวหนังที่พบทั่วไปในเด็ก โดยกุมารแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านผิวหนังเฉพาะทาง อาทิ

 • อาการติดเชื้อและอักเสบที่ผิวหนัง เช่น ผิวหนังติดเชื้อต่างๆ (แบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส และปรสิต)
 • ผิวหนังอักเสบ (ผื่นภูมิแพ้ ผื่นแพ้สัมผัส และผิวหนังอักเสบจากสาเหตุอื่นๆ)
 • โรคผิวหนังในทารกแรกเกิด
 • โรคผิวหนังพันธุกรรม เช่น โรคตุ่มน้ำ โรคสะเก็ดเงิน ผื่นกุหลาบ
 • โรคผิวหนังที่พบร่วมกับโรคในระบบอื่นๆ​
เด็กสุขภาพดี (Well Baby)

     บริการตรวจวินิจฉัยดูแลรักษาในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัย และการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคสำหรับเด็กและวัยรุ่นในช่วงวัยต่างๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสม พร้อมด้วยการจัดโปรแกรมฉีดวัคซีนแบบเหมาจ่าย ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดังนี้

 •  วัคซีนเด็กสำหรับอายุ 1 – 12 เดือน
 •  วัคซีนเด็กสำหรับอายุ 1 – 2 ปี
 •  วัคซีนเด็กสำหรับอายุ 2 – 4 ปี
 •  วัคซีนป้องกันไอพีดี
 •  วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโรต้า
 •  วัคซีนป้องกันเอชพีวี
 1. โรคไตในเด็ก (Pediatric Nephrology)

     บริการตรวจวินิจฉัยดูแลรักษาวิเคราะห์โรคเกี่ยวกับไต และให้คำปรึกษาแนวทางป้องกันภาวะลุกลามทางไต ซึ่งเกิดจากโรคพันธุกรรม รวมถึงความผิดปกติของไตและระบบทางเดินปัสสาวะตั้งแต่แรกเกิด การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะซ้ำๆ จนเกิดแผลเป็นที่ไต ถุงน้ำที่ไตที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม โรคไตอักเสบเรื้อรังและกลุ่มอาการเนโฟรติกที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา

 1. โรคตาเด็ก (Pediatric Ophthalmology)

     บริการตรวจวินิจฉัยดูแลรักษาโรคตาในเด็กทุกชนิด เช่น

 •  ภาวะสายตาผิดปกติ ได้แก่ สายตาสั้น ยาว เอียง
 •  ภาวะตาเข หรือ ตาเหล่
 •  ภาวะตาขี้เกียจ
 •  โรคมะเร็งจอตาในเด็ก
 •  การตรวจจอประสาทตาทารกที่คลอดก่อนกำหนด

     พร้อมบริการตรวจวัดระดับสายตาตามช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับเด็กเป็นรายๆ ไป ซึ่งสามารถนำเด็กเข้ารับการตรวจได้ตั้งแต่ 3 – 6 เดือน โดยทีมจักษุแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็ก ครบครันด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยผ่านการรับรองมาตรฐานในระดับสากล


  แพคเกจและโปรแกรมตรวจ ศูนย์เด็กและวัยรุ่น