ประเภทห้องพัก

ห้องคู่พิเศษ

6,160 บาท
  • ค่าบริการห้องพัก2,200
  • ค่าบริการ รพ.1,000
  • ค่าบริการพยาบาล2,300
  • ค่าอาหาร660
  • 32 ตรม.ขนาดห้องพัก