แผนกโภชนาการ

บริการอาหารผู้ป่วยของโรงพยาบาล ตามแผนการดูแลผู้ป่วยของทีมแพทย์และพยาบาล ให้ตรงตามโรคที่เจ็บป่วย รวมถึงการเยี่ยม เพื่อประเมินความสามารถ และความต้องการสารอาหาร ของผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเตรียมอาหาร ให้ผู้ป่วยในมื้อต่อไป บริการอาหารผู้ป่วยเฉพาะโรค โดยการนำอาหารผู้ป่วยทั่วไป มาดัดแปลงให้ถูกต้อง เหมาะสมกับโรคของผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อช่วยให้อาการของโรคดีขึ้น การดัดแปลงอาหารพิจารณาจาก รูปลักษณะ การคำนวณ ปริมาณของพลังงาน สารอาหาร โดยนักกำหนดอาหาร

ขอบเขตการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง แผนกโภชนาการ

บริการอาหารผู้ป่วยทั่วไป

บริการอาหารผู้ป่วยของโรงพยาบาล ตามแผนการดูแลผู้ป่วยของทีมแพทย์และพยาบาล ให้ตรงตามโรคที่เจ็บป่วย รวมถึงการเยี่ยม เพื่อประเมินความสามารถ และความต้องการสารอาหาร ของผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเตรียมอาหาร ให้ผู้ป่วยในมื้อต่อไป

บริการอาหารผู้ป่วยเฉพาะโรค

บริการอาหารผู้ป่วยเฉพาะโรค โดยการนำอาหารผู้ป่วยทั่วไป มาดัดแปลงให้ถูกต้อง เหมาะสมกับโรคของผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อช่วยให้อาการของโรคดีขึ้น การดัดแปลงอาหารพิจารณาจาก รูปลักษณะ การคำนวณ ปริมาณของพลังงาน สารอาหาร เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคหัวใจ จะให้เครื่องปรุงรส ที่สามารถควบคุมแร่ธาตุบางชนิดได้ เช่น โซเดียมสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ – ความดันโลหิตสูง สารให้ความหวาน สำหรับโรคเบาหวาน การควบคุมไขมัน โดยการใช้เส้นใยอาหาร ใช้กะทิธัญพืช ทดแทนกะทิจากมะพร้าว การใช้สารอาหารในการช่วยบำบัด เช่น โรคกระดูกพรุน วัยทอง นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำด้านอาหาร พร้อมเอกสารความรู้ สำหรับบำบัดโรคต่างๆ รวมถึงจัดจำหน่ายอาหาร ให้ผู้ป่วยเฉพาะโรคที่กลับบ้านแล้ว และมีความประสงค์ให้จัดบริการอาหารให้

บริการอาหารผู้ป่วยเด็ก

จัดอาหารสำหรับผู้ป่วยตามระดับอายุ และสภาพอาการ โดยมุ่งเน้นให้ ผู้ป่วยมีความอยากรับประทานอาหาร

บริการอาหารสำหรับผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสาย

โดยจัดอาหารที่คำนวณพลังงาน สารอาหารให้ถูกต้องเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย โดย คำนึงถึงความถูกต้องตามคำสั่งแพทย์ ความสะอาดของอาหาร ตรงตามมื้อที่กำหนด จัดสอนวิธีการทำอาหารให้ทางสาย พร้อมสูตรอาหาร กับผู้ดูแลผู้ป่วยก่อนกลับบ้านให้มีความเข้าใจนำไปปฏิบัติเองได้ จัดจำหน่ายอาหารให้ทางสาย สำหรับผู้ป่วยที่กลับบ้าน

บริการอาหารสำหรับผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพตามโปรแกรม

โดยมีเมนูอาหารให้เลือกรับประทาน พร้อมการคำนวณแคลลอรี่และสารอาหาร ในสถานที่ที่เป็นสัดส่วน

บริการอาหารสำหรับการจัดสัมนาภายในโรงพยาบาล

โดยทางแผนกโภชนาการ ได้มีบริการจัดอาหารสำหรับบริษัท ที่เข้ามาใช้สถานที่ของโรงพยาบาล ในการจัดสัมนาวิชาการการแพทย์ สัมนาเพื่อสุขภาพ หรือแม้แต่สัมนาของบริษัท