ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและ กายภาพบำบัด

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและ กายภาพบำบัด

  • ออฟฟิศ ซินโดรม

    คลินิกออฟฟิศ ซินโดรม    พร้อมให้บริการดูแลรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่มีอาการ ปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง อันเกิดจากการทำงานในสภาพแวดล้อม ที่ไม่เหมาะสม การใช้ชีวิตประจำวัน พฤติกรรมหรืออิร...
  • การออกกำลังกายฝึกการหายใจ โดยใช้ Incentive Spirometer แบบ Triflow

    การออกกำลังกายฝึกการหายใจด้วยเครื่อง Incentive Spirometer (IS) แบบ Triflow หรือ Tri ball    เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการบำบัดเพื่อให้ปอดขยายตัวได้อย่างเต็มที่ ซึ่งถูกออกแบบมาทำให้เกิดการถอนหา...