ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย

ด้วยบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์สูงในการตรวจ และวินิจฉัยแต่ละระบบ พร้อมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการใช้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง ในการวินิจฉัยโรคต่างๆ เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่นำไปสู่การค้นหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม เพื่อการรักษาได้อย่างทันท่วงที สามารถตรวจความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายได้หลายส่วน เช่น กระดูกสันหลัง อวัยวะในช่องท้อง ข้อกระดูกต่างๆ

ขอบเขตการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย

   การให้บริการและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัยดำเนินการโดยใช้อุปกรณ์ในระบบดิจิตัลเพื่อความชัดเจนของภาพ เที่ยงตรง แม่นยำในการวินิจฉัย พร้อมผลการตรวจที่รวดเร็ว ผู้ป่วยสามารถเห็นภาพจากการตรวจจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ของห้องตรวจของแพทย์ ด้วยอุปกรณ์ทางการวินิจฉัยและรักษาครบถ้วน นอกจากเครื่องเอกซเรย์ที่พบในโรงพยาบาลทั่วไปแล้ว ยังมีเครื่องเอกซเรย์ระดับสูงหลากหลาย อาทิเช่น

  •  การตรวจดูระบบการไหลเวียนของโลหิตด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ที่ทันสมัย
  •  การตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Digital Mammography พร้อมการเจาะชิ้นเนื้อเพื่อส่งพิสูจน์
  •  เครื่องวินิจฉัยด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI
  •  เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT SCAN
  •  เครื่องตรวจวัดความหนาน่นของมวลกระดูก BONE DENSITOMETER
  •  การตรวจเอกซเรย์ฟันด้วยเครื่อง DENTAL X-RAY (ให้บริการที่แผนกทันตกรรม)
  •  การตรวจพิเศษทางรังสีเครื่อง DIGITAL FLUOROSCOPY
  •  การทำหัตถการเพื่อการวินิจฉัยและรักษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยทางรังสี

   ด้วยคุณสมบัติของเครื่องมืออุปกรณ์เหล่านี้ ประสานกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัตถการทางรังสีร่วมรักษา จะเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวินิฉัยและรักษาได้รวดเร็วขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลารอคอยการวินิจฉัยจากการผ่าตัด


     เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง เป็นเครื่องที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ช่วยให้การตรวจหรือการคัดกรอง Screening เบื้องต้นมีประสิทธิภาพด้วยความเร็วและความละเอียดสูงของเครื่องดังกล่าว สามารถสร้างภาพได้ถึง 192 ภาพ ในครั้งเดียวของรอบการหมุนหรือสแกน ( 360 องศา ) ผ่านการฉายลำแสงเอกซ์ หรือ X-ray ผ่านอวัยวะที่ต้องการตรวจในแนวตัดขวาง ด้วยความร็วเพียง 0.3 วินาที ทำให้ได้ภาพเอกซเรย์ 20-192 ภาพ ส่งผลให้การตรวจมีความแม่นยำสูง โดยเฉพาะอวัยวะภายในที่มีการเคลื่อนไหว เช่น หัวใจ ซึ่งเครื่องเอกซเรย์ทั่วๆไปจะได้ภาพไม่ชัดเจน แต่ด้วยเครื่องดังกล่าว สามารถให้ภาพที่ชัดเจนทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ รวมถึงส่วนต่างๆ ของร่างกายอาทิ เส้นเลือด เนื้อเยื่อ กระดูก หัวใจ หรือ แม้แต่ท่อลมในบริเวณปอดก็สามารถสร้างภาพได้

สามารถตรวจวินิจฉัยอวัยวะต่างๆในร่างกายได้หลายส่วน

     เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 192-Slice CT Scan เป็นเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ( CT Scan ) ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อช่วยให้แพทย์ตรวจและประเมินความผิดปกติของหัวใจ สมอง และเกือบทุกส่วนของร่างกาย ตั้งแต่ศีรษะ จรดปลายเท้า การได้รับอุบัติเหตุ และการแพร่กระจายของโรคมะเร็งได้เร็วขึ้นและแม่นยำมากขึ้น และมีความปลอดภัยสูงขึ้นด้วยปริมาณรังสีที่ต่ำกว่า

ประสิทธิภาพของเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 192-Slice CT Scan

     ประสิทธิภาพของเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงนอกเหนือจากการทำเอกซเรย์ได้ทั้งร่างกาย ยังสามารถทำการตรวจวินิจฉัย ได้ในแต่ละส่วนของร่างกาย ตามความเหมาะสมได้อีกด้วย